หน้าแรกคณะบุคลากร/เจ้าหน้าที่ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมติดต่อเราDownload

หัวหน้ากลุ่มงาน
พญ.รัตนา  ยอดอานนท์
 หน่วยงานภายใน CUP
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ระบบรายงาน สสจ.นม.

   ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม

   ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

   รายงานการส่งข้อมูล (21 แฟ้ม)


 P4P กลุ่มงาน
P4P_FMC
 
     
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์     กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลปากช่องนานา


กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลปากช่องนานา  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา